Mijn Liefdes Relatie

 

Wijwater

Juni 2017Juni is de maand van het Heilig Hart,
het Hart van Jezus dat van liefde overvloeit.

In Zijn liefde schenkt Hij ons ook wijwater.
Het is geen gewoon water.
Het water is door een priester gezegend
en daardoor niet meer bedoeld om de dorst te lessen,
je ermee te wassen, enzovoort.
Na de zegening is het aan God toegewijd.
Wie zich hiervan bewust is, kan door het gebruik ervan
de aandacht op God richten.
En zo is het water een heilig teken geworden.

Gedachteloos een kruisje maken met wijwater,
zal daarom minder uitwerking hebben,
dan wanneer je dit met eerbied doet.
Omdat dit water een teken is dat verwijst
naar de grootheid, almacht en genezende kracht van God,
heeft het ook een genezende en heiligende kracht.

Het kan zeer zinvol zijn om bijvoorbeeld
het gezegende water slokje-voor-slokje te drinken
en daarbij het volgende gebed uit te spreken:

Jezus, laat het wijwater als uw Kostbaar Bloed
over mij heen stromen,
want Gij zijt mijn Almachtige God.
Ik ben uw nederige dienaar.
Ik kom naar U toe en schreeuw om hulp.
Schenk mij uw genade naar lichaam en ziel.
Bewaar mij in alle noden en gevaren.
Leid mij op de weg, waar U mij naar toe wilt leiden.
Genees mij en bevrijd mij van alle ongerechtigheden
die in mijn lichaam vastzitten.
Dat vraag ik U Heer, want Gij zijt mijn God
en Gij wilt en kunt mij helpen.
Sta mij bij Heer.
Amen.
 
Als u vragen heeft: stel ze gerust;
klik dan hierboven op "Uw Reactie".