Mijn Liefdes Relatie

REAGEREN
Als u vragen of opmerkingen hebt: stel ze gerust.
Wij vragen u echter om duidelijk te vermelden
wat er daarna mee moet gebeuren:

1. Wel het antwoord publiceren op de website,
maar ZONDER vermelding van uw naam.
2. Wel het antwoord publiceren op de website,
maar MET vermelding van uw naam.
3. Het antwoord NIET PUBLICEREN en alleen per email
een antwoord ontvangen;
(dit heeft echter niet onze voorkeur).

De redactie stelt uw email-adres NIET ter beschikking
aan derden en wordt dus zeker niet
op de website gepubliceerd;
zelfs niet op uw verzoek.

De redactie heeft het recht te besluiten
dat uw vraag c.q. opmerking eventueel niet zal
worden gepubliceerd.
Indien dit laatste het geval is,
geven wij u hiervan bericht met opgave van redenen.

E-mail aan de redactie van
Mijn Liefdes Relatie:
.