Mijn Liefdes Relatie

 

Mens bekeer je !

December 2015
Wat houdt het Heilig Jaar in?
Op de eerste plaats dat men gaat biechten bij een priester,
want je weet zelf niet welke zonden je allemaal hebt bedreven in je leven.
En Ik zal het je uitleggen:

Overspel
Overspel plegen is ook als je getrouwd bent geweest
en dan met een ander naar bed gaat.
Je mag ook niet ongehuwd samenwonen, want je mag geen
sexueel verkeer voor je huwelijk hebben.
Vrouwen hebben het maagdenvlies niet voor niets
van God de Vader ontvangen;
dat dient gerespecteerd te worden.

Euthanasie
God de Vader heeft jou in de moederschoot neergelegd
en je het leven geschonken.
Dus Hij beslist ook over jouw leven wanneer je sterft.
Euthanasie is moord.

Abortus
God de Vader schenkt aan jou een nieuw leven van een kind
en jij doodt het in de moederschoot.
En dat is moord.

Moord en doodslag
Ieder mens heeft het recht om te leven en je hebt niet het recht
om het leven van een ander te beëindigen,
op welke manier dan ook.

Dat zijn allemaal doodzonden.
Dat betekent dat je daarmee naar de hel gaat als je sterft.
Dan ga je je eigen ondergang tegemoet.
Dat heb je jezelf dan aangedaan.
Want je hebt toegegeven aan je eigen wil.
Want eens kom je bij God de Vader terecht en daar moet je
verantwoording afleggen over alles wat je in je leven hebt gedaan.
Want Hij schrijft alles op in zijn levensboek.

En nu krijg je in dit Heilig Jaar van barmhartigheid de kans van je leven
om schoon schip te maken. En de kans is:
Dat je je kunt overgeven aan Gods barmhartigheid
door het sacrament van de biecht te ontvangen.
Dat is zeer noodzakelijk als je katholiek wilt leven in woord en daad.
Nu heb je de kans van je leven om een nieuw leven te beginnen.
En daar hoort ook bij dat je zondags naar de kerk gaat om de
H. Eucharistie mee te vieren ofwel de H. Mis.
En je leven anders in te stellen, want God is liefde.
De liefde betekent ook dat je je naaste moet liefhebben.
Dan doe je niet aan kwaadsprekerij, leugens en bedrog.
Dan verdraagt men elkander en vergeeft elkander.
Dat komt op de eerste plaats.
En als je zo leeft dan leef je als een echt katholiek mens.

 
Als u vragen heeft: stel ze gerust. Klik hierboven op "Uw Reactie".