Mijn Liefdes Relatie

 

Heiligheid

November 2017Wat betekent heiligheid?
Radicaal je leven veranderen!
Op de eerste plaats: God dienen en je naaste beminnen.

Hoe moet ik dat doen?
Wat betekent het God te dienen?

Vraag aan God om de genade van het geloof, zodat Hij zijn licht over jouw leven kan laten schijnen. Dan ontdek je zijn liefde en besef je dat Hij het goed met je voorheeft. Dan begint er een honger naar Hem te groeien, wil je meer van Hem weten en ga je op zoek naar zijn wil.
Zijn wil volbrengen, is God dienen; maar door God te dienen, dien je tevens je eigen geluk.

Schaf je een bijbel aan om God te leren kennen. Daar zie je bijvoorbeeld, dat Hij van je vraagt om de Tien Geboden te onderhouden. Daarmee dien je je eigen geluk maar ook dat van anderen.

Je zult gaan begrijpen, dat het nodig is om gedoopt te worden. Zoek wegen om het katholieke geloof beter te leren kennen.
Als je gedoopt bent, maar je geloof niet bijzonder serieus hebt genomen, maak dan een afspraak met een goede priester en spreek een levensbiecht.

Veel mensen weten niet meer dat je je eeuwig leven dreigt te verspelen (en met vuur van de hel speelt) als je de band met Jezus verbreekt en met de gemeenschap die Hij heeft gesticht: de Kerk waarin Hij voortleeft.

Op welke manieren kan je je eeuwig leven verspelen?
Door echtbreuk, verkrachting, moord, abortus, euthanasie, overspel. Dat leren we in de Tien Geboden. Daarin staat ook, dat wij de Dag des Heren moeten heiligen. Voor christenen is dat de zondag en de daaraan voorafgaande zaterdagavond. Wij heiligen die dag door meer tijd en aandacht aan God te schenken dan de andere dagen van de week, vooral door dan deel te nemen aan de viering van de Eucharistie (de Heilige Mis).
Dus: niet naar de kerk gaan in het weekend is een ernstige zonde.

Als je op één van deze manieren tegen God en de Kerk hebt misdaan, mag je niet zomaar de Communie ontvangen, want je hebt je hierdoor juist daarvan afgekeerd. Toch te Communie gaan, is daarom een daad van heiligschennis.

Ook dronkenschap is een ernstiger kwaad dan menigeen denkt: In die toestand ben je niet meer bij je volle verstand waardoor je domme dingen kunt doen die soms niet meer goed te maken zijn. Pas achteraf besef je dan wat je gedaan hebt.
Sommige mensen worden kwaad, agressief of roekeloos, stappen dan in een auto en veroorzaken een ongeluk.
Dus: drink matig en doe niet met anderen mee om groot te willen zijn of om erbij te horen.


Al die dingen die hier zijn opgesomd, zijn niet goed, maar als jij spijt hebt, zal de lieve God jou zijn barmhartigheid laten zien: Spreek een eerlijke biecht bij een priester en je zult horen dat hij jou vrijspreekt in Christus’ Naam.
Want dit zegt de Heer:

“Doodzonden tolereer Ik niet.
Waar kies je voor?
Voor de eeuwige dood door je zondig leven?
Keer je om voordat het te laat is!
Mijn barmhartigheid is groot, ook voor jou,
als je ten minste wilt omkeren.
Want Ik ben de eeuwige God; Ik heb jou geschapen.
En mijn liefde is zeer groot voor allen die terugkeren tot Mij.
Zij worden overstelpt met mijn genade.
En die genade schenkt ook jou de kracht om de nieuwe ingeslagen weg vol te houden;
daar krijg je dan kracht en genade voor.
De weg van de bekering is de weg van de heiligheid.”


 
Als u vragen heeft: stel ze gerust;
klik dan hierboven op "Uw Reactie".