Mijn Liefdes Relatie

 

Fatima

Mei 2017Het is dit jaar honderd jaar geleden dat Maria
in Fatima is verschenen aan drie herderskinderen,
dus in 1917.

Maar een jaar eerder, in 1916, verscheen
aan de kinderen een engel.

In deze verschijningen bereidde hij de kinderen
Lucia Santos (9) en Francisco (8)
en Jacintha Marto (6) voor op wat zou komen.
Bij de derde en belangrijkste verschijning,
in het najaar van 1916, had de engel hun
het volgende gebed geleerd:

Mijn God, ik geloof in U, ik aanbid U, ik hoop op U
en ik bemin U.
Ik vraag U vergiffenis voor hen die niet in U geloven,
U niet aanbidden, niet op U hopen en U
niet beminnen.

Dit gebed herhaalden de kinderen keer op keer
en zagen toen een licht boven hen schijnen.
De engel hield in zijn linkerhand een kelk
en daarboven in de lucht was een hostie van waaruit
druppels bloed in de kelk vielen en de engel knielde
naast hen neer en zei tegen de kinderen
om het volgende gebed driemaal te herhalen:

Allerheiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon
en Heilige Geest, met diepe eerbied aanbid ik U en
offer U op het allerkostbaarst Lichaam en Bloed,
de Ziel en de Godheid van Jezus Christus,
tegenwoordig in alle tabernakels ter wereld,
tot eerherstel voor de beledigingen, heiligschennissen,
nalatigheden en onverschilligheden.

En om de oneindige verdiensten van Zijn
Allerheiligst Hart en van het Onbevlekt Hart van Maria
vraag ik U de bekering van de arme zondaars.


De Mariaverschijningen speelden zich af van
13 mei tot 13 oktober 1917.
Zij beloofde een groot wonder
en dat was het zonnewonder op 13 oktober 1917
bij de laatste verschijning.
Voordat het wonder gebeurde,
regende het vreselijk hard,
zodat de mensen doornat werden.
Toen begon de zon rond haar as te draaien
en de mensen werden bang.
Daarna plaatste de zon zich weer terug
in haar normale stand.
En de mensen bemerkten toen dat hun kleren
en de grond weer helemaal droog waren.
Er waren 70.000 mensen aanwezig
die getuige waren van dit wonder.
En nadien geloofden de kinderen, de mensen en
de geestelijkheid dat deze verschijningen
echt waren.

Dus op 13 mei is er dit jaar groot feest in Fatima.

Maria maakte zich in Fatima bekend als
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
en riep de kinderen en de wereld op
om heel vaak de rozenkrans te bidden,
het liefst elke dag, en ook te boeten en
offers te brengen.

Maria heeft de kinderen ook de hemel, de hel
en het vagevuur laten zien.
En waarom?

Omdat zij dan aan de wereld bekend konden maken
dat de hemel, de hel en het vagevuur echt bestaan en
een werkelijkheid zijn.

Ook Maria heeft de kinderen een gebed geleerd,
namelijk:

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
bewaar ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de hemel,
vooral diegenen die Uw barmhartigheid
het meeste nodig hebben.

 
Als u vragen heeft: stel ze gerust;
klik dan hierboven op "Uw Reactie".