Mijn Liefdes Relatie

 

Door het kruis is de wereld verlost

Maart 2017Toen Jezus op Goede Vrijdag het kruis op zijn
schouders droeg op de berg van Calvarië,
was het niet alleen de zwaarte van het kruis
maar vooral de zondenlast van de hele wereld,
die Jezus drie maal liet neervallen
onder het kruis.
Deze zondenlast heeft Jezus in zijn dood
vernietigd.
Voor die tijd was de hemel gesloten.

Bij de kruisiging heeft het Kostbaar Bloed
van Jezus gevloeid.
Het Kostbaar Bloed van Jezus vloeit nog elke dag
bij de H. Mis tijdens de consecratie:
Bij de consecratie wordt de wijn veranderd in het
Kostbaar Bloed van Jezus door de woorden van de
priester die Jezus heeft uitgesproken bij het
Laatste Avondmaal op Witte Donderdag en die de
priester in Zijn Naam uitspreekt.

En de woorden van God zijn heilig.
Het is een geschenk uit de hemel
om de H. Communie te mogen ontvangen.
Dat is het genadebrood dat Jezus zelf is.

Als je in doodzonde leeft, mag je de
H. Communie niet ontvangen, maar je
mag wel naar voren gaan om de zegen
van de priester te ontvangen.
Doodzonden zijn: abortus, moord, euthanasie,
als je op zaterdagavond of zondag niet naar de
H. Mis gaat (behalve als je erg ziek bent,
of vanwege de uitoefening van je beroep
verhinderd bent).
En als je voor de Kerk bent getrouwd
en dus een kerkelijk huwelijk hebt gesloten en je
ja-woord hebt gegeven mag je bij echtscheiding
en je daarna een nieuwe vriend of vriendin hebt
en gemeenschap met elkaar hebt,
de H. Communie ook niet ontvangen,
want dat is overspel.

Als je doodzonden niet biecht bij een priester
en je sterft, ben je voor eeuwig verloren.
Dan ga je naar de hel
en daar kom je nooit meer uit.

Dit is de betekenis van Witte Donderdag
en Goede Vrijdag. 
Als u vragen heeft: stel ze gerust;
klik dan hierboven op "Uw Reactie".