Mijn Liefdes Relatie

 

Aswoensdag

Februari 2017
Aswoensdag is de dag waarmee de veertig-
daagse vastentijd begint en waarop je het
askruisje ontvangt.

Wat is de bedoeling van de vastentijd?
Dat men zich onthoudt van dingen
die je lekker vindt
en op Aswoensdag en op Goede Vrijdag van vlees.
Als men zich onthoudt van lekkere dingen
dan zijn dat offers voor Jezus die voor jou
op het kruis gestorven is.

In de vastentijd is het de bedoeling dat je
meer tijd aan God besteedt door b.v. de kruisweg
te bidden in de kerk.
Of als je niet naar de kerk kunt gaan door b.v.
ziekte of een andere oorzaak, kan het ook thuis.

In deze periode ben je bijzonder uitgenodigd
om erbij stil te staan bij wat Jezus voor jou
geleden heeft.

Laten we ook meer denken aan God die
jouw Schepper is, die jou gemaakt heeft, en de
hele wereld geschapen heeft; ook voor jou.
Alle voedsel dat je eet komt van God,
want Hij heeft ook de planten en de dieren
geschapen.
Dus, als God de Vader dit alles niet geschapen
had, dan had je niets te eten.

God de Vader heeft alles geschapen in zes dagen.
De zevende dag rustte Hij;
daarom beschouwen wij uit respect, dankbaarheid
en liefde die dag ook voor ons
als een heilige rustdag
en wijden wij die dag aan Hem toe.
Dit is ook een verplichting die God ons
in de Tien Geboden oplegt:
"Gij zult de Dag des Heren heiligen"
(derde gebod).

Mensen die op zondag moeten werken,
voldoen aan hun zondagsplicht als zij op
zaterdagavond naar de H. Mis gaan.
Want volgens de kerkelijke (en Joodse) telling
begint een nieuwe dag op de avond ervóór.
Zo is bijvoorbeeld
op 25 december Eerste Kerstdag,
maar beginnen we Kerstmis op de avond ervoor al
te vieren.
Als je niet verplicht bent om op zondag te werken,
moet je dat ook niet doen.
Dat betekent bijvoorbeeld,
dat je dan geen boodschappen doet.
We gebruiken de zondag méér
om in dankbaarheid aan God van alles te genieten
wat Hij geschapen heeft en wat Hij
voor jou heeft gedaan.
 
Als u vragen heeft: stel ze gerust;
klik dan hierboven op "Uw Reactie".