Mijn Liefdes Relatie

 

Christus Koning

November 2016
De Koning komt, breng Hem alle lof en eer.
Laat ons een loflied zingen voor deze Koning.
Laat het met blijde klanken galmen.
Juichen wij de Heer toe met blij gezang.
Hem is alle macht gegeven in de hemel en
op aarde.
Deze Koning regeert te allen tijde.
Wie is deze Koning?
Jezus Christus onze Heer.
Zing Hem alle lof toe die Hem toekomt.
Breng Hem hulde en eer, onze God,
de Allerhoogste.
Hij regeert te allen tijde tot in eeuwigheid.
Amen. 
Als u vragen heeft: stel ze gerust;
klik dan hierboven op "Uw Reactie".